Právní informace

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI


Práva a závazky funkcionářů EHZS
Všichni experti (hlavní představitelé, guvernéři, národní i regionální prezidenti, více prezidenti, předsedové komisí, náměstkové předsedů komisí, profesionální prezidenti, vedoucí centrálních úřadů, jejich náměstkové, senátoři, komisionáři atd.) podle odstavce 16 Mezinárodní smlouvy o institucích (Treaty of Foundation), kteří jsou obecně považováni za funkcionáře Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS) a další spolupracovníci (delegáti, partneři, sponzoři atd.) jednají i ve svých funkcích ve sněmovně na svou vlastní zodpovědnost.


Každý funkcionář podepsal "prohlášení souhlasu", kde potvrzují, že budou respektovat jednací řád (zejména odstavce 4 a 7) Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS) a že budou jednat pouze ve svém vlastním jménu, na svou vlastní zodpovědnost a své vlastní riziko.


Jediná řídící složka, jak je zaznamenáno v Mezinárodní smlouvě o institucích (Treaty of Foundation) je management (správní rada) a valné shromáždění. Všechna usnesení konference prezidentů, která jsou odhlasována prostou většinou, jsou pouze doporučení směrem k managementu.


Functionáři nejsou oprávněni k uzavření smluv, které jsou právně závazné pro management Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS), nebo používat oficiální pečeť sněmovny. Smlouvy s třetí stranou musí být stvrzeny a spečetěny předsedou správní rady (CEO) v Bruselu.


Autorská a další vlastnická práva
Autorská práva jakéhokoliv materiálu vytvořeného Evropským hospodářským zájmovým sdružením (EHZS) v Bruselu jsou vyhrazena. Tato webová stránka je duševním vlastnictvím sněmovny. Žádná část této stránky nesmí být kopírována, reprodukována, ukládána v databázi nebo ve vyhledávacích systémech, nahrána, ukázána, umístěna, vydána, znovu vydána, přenášena nebo distribuována v jakékoli formě nebo způsobu, elektronicky, mechanicky, tiskem, fotografickým tiskem, mikrofilmem nebo jakýmkoliv jiným způsobem bez předešlého písemného souhlasu Evropského hospodářského zájmového sdružení, kromě jedné kopie na jediném počítači jen pro osobní, nekomerční použití.


Omezení závazků
Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) si vyhrazuje právo nebýt zodpovědné za aktuálnost, korektnost, kompletnost nebo kvalitu poskytnutých informací na těchto stránkách, nebo jakýchkoli škod, které mohou vyplynout z použití, zneužití nebo neschopnosti použít tyto informace. Všechny nabídky jsou nezávazné a bez povinnosti.


Citace a odkazy
Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) není odpovědno za jakýkoliv citovaný nebo odkazovaný obsah z této stránky - pokud si není plně vědomo výskytu ilegálního obsahu a bylo by schopno zabránit zobrazování těchto stránek návštěvníkům této stránky. Pokud dojde k jakékoliv škodě použitím informací zde prezentovaných, jedině autor konkrétní stránky může být odpovědný, ne ten, kdo odkazoval na tu stránku. Dále Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) není odpovědno za jakékoliv umisťování či publikování zpráv uživatelů v diskuzích, návštěvních knihách nebo poštovních seznamech na této stránce.


Ochrana osobních údajů
Pokud je dána možnost k zadání osobních nebo obchodních dat (e-mailových adres, jmen, adres), zadávání těchto dat je dobrovolné. Použití a platba všech nabízených služeb je povolena - pokud je to technicky možné a opodstatněné - bez specifikace jakýchkoliv osobních dat či specifikací anonymních dat nebo pseudonymů. Použití zveřejněných poštovních adres, telefonů nebo faxů a e-mailových adres pro marketingové účely je zakázáno. Ti, kteří budou posílat nevyžádaný spam, budou pronásledováni a potrestáni.


Právní platnost tohoto prohlášení
Toto prohlášení je považováno za část internetové publikace, ze které byli návštěvníci odkázáni. Pokud nějaké části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou legální nebo korektní, obsah nebo platnost jiných částí zůstane tímto neovlivněna.


Právní úpravy a jurisdikce
Tyto podmínky použití mají být řízeny zákony státu Belgie. Jakékoliv námitky vzešlé ze spojení nebo z těchto podmínek použití přímo mají být předneseny výhradně před kompetentní soud v Bruselu, Belgie.
 

Kontakt ústředí

Nerudova 206/4
Praha, 118 00

Tel: (+420) 608 372 228

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt Čechy

Komenského 74/19
Karlovy Vary, 360 07

Tel: (+420) 775 043 242

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt Jižní Morava

Starobrněnská 3
Brno, 602 00

Tel: (+420) 608 372 228

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.